AKTUALITY > Aplikačnú kartu do PC? Alebo PC do vašej aplikácie ako súčiastku?
Aplikačnú kartu do PC? Alebo PC do vašej aplikácie ako súčiastku?

SmartModul, ako jeden zo základných stavebných prvkov vašej budúcej špecializovanej aplikačnej karty, je plnohodnotným PC s architektúrou x86 kompaktných rozmerov. Takéto riešenie umožňuje vývojovým pracovníkom sústrediť sa na samotné zadanie a uplatnenie svojho know-how a zároveň výrazne znížiť čas, potrebný na realizáciu cyklu - zadanie, návrh, testovanie, opakovaná výroba. SmartModul vďaka otvorenej architektúre x86 poskytuje nezávislosť pri výbere operačného systému a programovacích prostriedkov.

 

 

 

Dovoľte nám demonštrovať použitie SmartModulu na existujúcom príklade:

Zadanie: 

vytvoriť komunikačnú bránu privátnej rádiovej siete, ktorej funkciou je transformovať rádiový analógový signál do digitálnej formy s cieľom využitia výhod telefonovania prostredníctvom IP.

Cieľ:

Telefonovanie cez IP umožní presnejšiu prácu riadiaceho centra s lepšou možnosťou archivácie. Takéto riešenie dovolí priamu komunikáciu jednotiek a centrál mimo základný dosah jednotlivých rádiových okruhov.

Čo požadoval zákazník?

Riešiť analógový interfejs rádiových signálov - dva kanály, jednotku CPU - riadenie, vyhotovenie - 19" skrine, rýchlo vymeniteľné moduly, pasívnu zbernicu, OS embedded Linux, dodržať požadovaný termín a nemennú cenu.

Aké boli nevýhody tradičného riešenia?

Vývoj softvéru DSP, CPU a vzájomnej väzby - časová náročnosť, mnoho signálových a dátových vodičov na zbernici predražovalo zbernicu, komplikovalo modularitu systému a zvyšovalo nároky na miesto v 19". To sa premietlo do nepriaznivej ceny riešenia.

Prečo riešenie embedded pomocou SmartModulu?

Procesor DSP bol nahradený programom v CPU, iba jedna karta na kanál - druhý kanál priamo na riadiacu jednotku ako prídavný modul, jednoduchá pasívna zbernica - iba napájanie, optimalizácia výkonu CPU - x86 až Pentium III. časová náročnosť - štart úlohy v októbri 2001, hotový prototyp v januári 2002, začatie sériovej výroby v apríli 2002.

Na aké časti bolo riešenie rozdelené?

SmartModul - integrácia zvukovej časti, ethernetu, CODEC, prepojenie s analógovou časťou. Nástroje - vývojové prostredie pre SmartModul, konzultácie s výrobcom (Digital-Logic) v etape návrhu (úprava BIOSu, riešenie nedokumentovaných rozhraní Geode) aj počas implementácie.
Embeded Linux Distribution, kernel 2.4.17, ovládače pre prácu so zvukom, digitálne vstupy/výstupy, fast FFT, rozpoznávanie hlasu. Nástroje - štandardné prostriedky pre debug a testovanie.
Návrh analógovej časti, prepojenie s CPU, konštrukcia karty, rozvrhnutie konektorov...

 

 

Prečo práve SmartModul?

  • zaberá menej miesta, pre porovnanie - ETX potrebuje dvojnásobok,
  • dva konektory SmartModulu sú výhodnejšie ako štyri pri ETX nielen z hľadiska výro by, ale aj mechanického pnutia vplyvom zmeny teplôt,
  • mechanické vyhotovenie - kom paktný celok, chladič- súčasne chráni komponenty pri manipulácii s modulom. Takto riešený modul umožňuje v prípade po treby odviesť vyžarované teplo priamo na obal zariadenia s možnosťou vytvoriť prachotesné a tiché riešenie bez ventilátorov s limitovanou životnosťou,
  • nízky odber, malé teplotné zaťaženie celku - vyššia spoľahlivosť systému,
  • spoľahlivosť - podľa metodiky MIL viac ako 550 000 hodín, teplotná imuni ta -25 až +60 °C,
  • certifikáty EMI/EMC EN50081, 82, rázové aj vibračné skúšky, riadenie výroby podľa ISO-9001.

Vybraný SmartModul GXPC
Bol zvolený vïaka priaznivému pomeru cena/výkon. Modul obsa huje procesor Geode GX-300 MHz, rozhranie VGA/LCD TFT- 36-bitový, floppy, 2 x IDE, 2 x COM. LPT, Audio AC 97, 2 x USB. Do štandardnej výbavy patrí možnosť prístupu používateľa k časti pamäti EEPROM, ako aj časovač watch-dog. Operačná pamäť sa rozširuje pomocou pätice SODIMM SDRAM, ktorá je prístupná zo strany konektorov. Všetky rozhrania vrátane ISA, zbernice PCI sú zakončené dvomi konektormi po 240 pinov. Ďalšie dostupné SmartModuly: 386 SX ELAN SC5 20, Low power Pentium MMX 166/266 MHz, Celeron 300 MHz, Low Power Pentium III 300, 700 MHz.

SmartModul vyrába
Švajčiarska firma Digital Logic ako jeden z lídrov v seg mente embedded PC so skúsenosťami od roku 1992 a s ročným obratom viac ako 45 mil. CHF. Zakladateľom a výkonným riaditeľom je pán Félix Kunz, ktorý sídlo firmy ako aj sa motnú výrobu lokalizoval v Lutterbachu. Digital-Logic ďalej vyrába - SmartCore/integrované CPU jednotky, Smart Modul/integrované PC, MSM/PC-104, PCCP/ISA slot PC, Micro space PC - najmenšie a najtichšie PC/ATaP zákaznícke karty a riešenia OEM.

 

 

Súbory na stiahnutie:
SmartModule-intro.pdf  (167 kB)
HOME | PRODUKTY | O NÁS | NAŠE PRODUKTY | SLUŽBY | RIEŠENIA | KATALÓGY | PODPORA | SÚBORY | VÝPREDAJ | DODÁVATELIA | KONTAKT | AKTUALITY
2001-2024 Q-PRODUCTS, všetky práva vyhradené