SLUŽBY

Pre zákazníkov ponúkame nasledovné služby:

 

_ 3D dizajn, CAD, CAM, úprava modelov a výkresová dokumentácia v SW SolidWorks a SolidCAM

Návrh všetkých zariadení alebo dielov realizujeme v 3D modelári. Na komunikáciu so zákazníkom využívame takmer výlučne elektronickú formu, tzn. 3D model zariadenia si zákazník prehliada v pohodlí u seba. Vo väčšine prípadov nie sú potrebné žiadne návštevy počas celej doby návrhu alebo zapracovávania zmien. Tento spôsob rapídne skracuje čas, zvyšuje efektivitu čím šetrí financie najmä pri tvorbe prototypov. Po dokončení návrhu a odsúhlasení výroby zákazníkom nastupuje ďalšia fáza t.j. samotná výroba dielov technológiami, ktorými disponujeme, prípadne kooperácie s externými firmami ak si to vyžaduje výrobok. Výstupom može byť aj výkresová dokumentácia.

 

 


 

 

_ CNC frézovanie na high end 5-osých obrábacích centrách HERMLE

Naše vysoko produktívne 5-osé frézovacie centrá s najmodernejším CAD/CAM softvérom sú vhodné na výrobu skutočne precíznych zákazkových riešení aj v malých objemoch. Vieme efektívne pokryť prototypovú výrobu, verifikáciu a následne sériovú produkciu. 

Extrémna tuhosť konštrukcie strojov a laserové odmeriavanie nástrojov zaručujú tisícinové presnosti každého opracovaného dielu aj pri zmene okolitej teploty. Patentovaná ochrana vretien pri kolízii chráni nielen naše stroje ale aj vaše výrobky.

Modulárny systém s rozmanitými možnosťami je pre zákazníka zárukou, že platí za funkčnosť, ktorú skutočne potrebuje. Vítané sú aj malosériové zákazky na špeciálne náhradné diely. Máme skúsenosti s obrábaním hliníkových, ocelových a plastových materiálov. Vieme poradiť najvhodnejší materiál a technologický postup. Vďaka robotizovanému pracovisku dokážeme pokryť aj veľkosériovú výrobu.

 

 

 


 _ CNC sústruženie na high end obrábacích centrách DMG MORI a TRAUB

 

 


 

 

_ CNC presné ohraňovanie (ohýbanie) plechov

Ohraňovanie plechov robíme na lise Trumph série 5000, ktorý v sebe kombinuje viacero výhod. Stroj je flexibilný pre výrobu rôznych výrobkov do rôznych typov aplikácií. Sme schopní pokryť veľké aj malé objemy, jednoduché aj zložité výrobky. Patentovaná technológia nám umožňuje sledovať presnosť ohybov u všetkých výrobkov.

Ohraňovacia sila 850kN, šírka záberu 2210mm a 4 hydraulické valce zaručujú maximálnu presnosť na celej dĺžke ohybu. Inštalovaný ACB senzor zaručuje desatinovú presnosť uhlov pri každom ohybe nezávisle od typu materálu.

Máme skúsenosti s ohraňovaním hliníkových, klasických ocelových, nerezových plechov a špeciálnych plastov.

 


 

 

_ Popisovanie a gravírovanie výrobkov laserom

Popisujeme laserovými popisovačmi Trumph TruMark 3020. Jedná sa o pevnolátkový Nd:YAG laser s vlnovou dĺžkou 1064nm.

Zákazníkom ponúkame možnosť popisovania kovových a plastových predmetov. Ak požadujete profesionálny vzhľad výrobkov, tak popisovanie laserom je správnou voľbou.

Popisovanie laserom alebo gravírovanie je vhodné na označovanie výrobkov, reklamných predmetov, materálov a pod. Táto technológia poskytuje momentálne najvyššiu kvalitu zobrazených motívov z dostupných technológií.

Importovať vieme motívy v štandardných formátoch AI (Adobe Illustrator), CDR (Corel Draw), DWG a DXF.

 


 

 

_ Povrchové opracovanie výrobkov pieskovaním

Pre operácie súvisiace s finálnou úpravou povrchu výrobkov využívame pneumatické tryskacie zariadenie PTZ 100 l. Svoje uplatnenie nájde najmä pri čistení povrchu súčastí od mechanických nečistôt a koróznych produktov, predúprave povrchu výrobkov pred nanášaním farieb, galvanickým pokovovaním a eloxovaním, ďalej pri dekoratívnej úprave výrobkov z farebných kovov, nerez ocelí a dekoratívnej úprave sklenených výrobkov.

Rozmery pracovného priestoru "pieskovačky" sú 950 x 650 x 750mm (šírka x výška x hĺbka).

 

 


 

_ Zváranie dielov - hliník, oceľ, nerez.

 


 

 

_ Generovanie image OS Microsoft Embedded pre zákazkový HW. Máme viac ako 10 ročné skúsenosti s generovaním embedded operačných systémov od Microsoft na rôzne typy zariadení využivané najmä v priemyselnej sfére na riadenie technologických procesov a verejnej sfére pre bankomaty, čerpacie stanice, informačné kiosky a digitálne reklamy tzv. digital signage zariadenia. Aktuálne sa venujeme Windows XP Embedded, Windows Embedded 2009, POSReady 2009 a Windows Embedded Standard 7, Windows 10 LTSB 2015 a LTSC 2019.

 


 

 

_ Návrh a zákazková výroba dielov a výrobkov pre medicínu, automobilový priemysel, automatizáciu, hrací priemysel, security oblasť, výskumné labolatóriá, energetiku, elektrotechniku a VF techniku, armádu a kozmický sektor. Výrobky z našich dielní nájdete v závodoch na výrobu automobilov, v medicíne pre chirurgov, v závodoch s ťažkým strojárstvom, výrobcov laserovej a meracej techniky, WIFI a VF technike, armád NATO a kozmonautike napr. výroba presných mechanických dielov frézovaním pre Európsku vesmírnu agentúru ESA v spolupráci s Ústavom experimentálnej fyziky SAV, spolupráca na vývoji hmotnostného spektrometra PICAM pre medziplanetárnu misiu ESA BepiColombo na planétu Merkúr 2014, výroba mechanických dielov pre prototypy a finálnu verziu na prvý slovenský satelit skCUBE 2017.

 


 

 

_ Analýza výrobkov a výpočty metódou konečných prvkov FEA

 

Vďaka službe FEA analýz, ktorú poskytuje spoločnosť Q PRODUCTS, môžeme analyzovať a optimalizovať Vaše CAD modely a zostavy, efektívnejšie navrhnúť výrobok a zapracovať výsledky analýzy späť do konštrukčných návrhov.

Analýza metódou konečných prvkov (FEA) je veľmi vhodná pri riešení rôznych fyzikálnych problémov (výpočty mechanického zaťaženia, tepelnej vodivosti, elektrických vlastností, atď.). FEA umožňuje prepočítať akýkoľvek zložitý objekt, nie je obmedzená len na jednoduché formy.

Naša služba môže byť vo forme vypracovania samostatných úloh alebo participovaním na vývojových projektoch. Zákazník je informovaný priebežne o stave riešenia úlohy a ku koncu projektu sa vypracuje technická správa, ktorú je možné dodať v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku.
Vstupné dáta pre analýzu môžu byť vo výmenných formátoch 3D, ako výkresová dokumentácia alebo skice.

Pre riešenie úloh je možné použiť SW I-DEAS master FEM, FEMAP + NX Nastran, Femap Flow, Femap Thermal a Ansys.

 

 


 

 

_ Testovanie výrobkov v klimatickej komore

Spoľahlivosť a životnosť sú dôležitými parametrami výrobkov. Splnenie noriem si vyžaduje výber vhodných komponentov a zabezpečenie kvality výroby. Medzi dôležité parametre patrí aj prevádzkový a skladovací teplotný rozsah. Ako sa hovorí "dôveruj ale preveruj" a pri teplote to platí zvlášť.

Testovací proces u nás začína už u samotných komponentov ako sú napr. displejové panely, touchscreeny, SBC karty, pamäte, SSD disky, CF karty a pod., z ktorých sa bude zariadenie skladať. V tomto kroku vieme dopredu vyselektovať čo použijeme a čo nie. Je to veľmi výhodné aj pri výrobe prototypov, keď sa ešte len hľadájú vhodné komponenty. Po zkompletovaní výrobku prebieha finálny test v klimatickej komore.

 

Testovanie výrobkov v klimatickej komore ponúkame aj ako službu pre zákazníkov. Kto to naozaj myslí vážne s výrobou zariadení určite by mal uvažovať aj nad teplotnými testami. Testovať môžeme výrobky podľa špecifických požiadaviek zákazníkov. Pri elektronických zariadeniach sa obyčajne testuje funkčnosť v danom teplotnom rozsahu a spoľahlivý nábeh pri krajných teplotách. 

 

K dispozícii máme 600 dm3 (l) klimatickú komoru (climatic chamber) Vötsch s testovacím teplotným rozsahom od -70°C do +180°C. Počas testov je možné meniť aj relatívnu vlhkosť v rozsahu 10 až 98% r.v. v teplotnom rozsahu +10 až +95°C. Rýchlosť zmeny teploty je závislá od testovaného výrobku, resp. obsadeného priestoru v komore a pohybuje sa od 1 do 6 K/min.

 

 


 

_ Osadzovanie a spájkovanie plošných spojov

 Na našej in house spájkovacej linke sme schopný pokryť malosériovú výrobu. Spájkovaciu pastu nanášame na plošné spoje cez presné sitá na stroji ASM DEK s robotickým ramenom, SMT súčiastky ukladáme (pick and place) na rýchlom a presnom stroji ASM SIPLACE, spájkujeme v parách (vapor soldering) na stroji IBL.

 


 

 

_ Poradenstvo vo všetkých spomenutých oblastiach

Na Vaše otázky Vám radi odpovieme.

 

HOME | PRODUKTY | O NÁS | NAŠE PRODUKTY | SLUŽBY | RIEŠENIA | KATALÓGY | PODPORA | SÚBORY | VÝPREDAJ | DODÁVATELIA | KONTAKT | AKTUALITY
2001-2023 Q-PRODUCTS, všetky práva vyhradené