AKTUALITY > ADLINK – priemyselná automatizácia dostupná pre všetkých
ADLINK – priemyselná automatizácia dostupná pre všetkých

ADLINK – priemyselná automatizácia dostupná pre všetkých


Aj takto sa dá charakterizovať zameranie firmy Adlink. Ak navrhujete riadenie CNC stroja, plazmovej rezačky alebo systém výstupnej kontroly určite sa stretnete s problémom ako vyriešiť ovládanie motorov, spracovať signál z kamier alebo snímačov teploty. Odpoveď na tieto ale aj iné otázky Vám pomôžeme nájsť v stručnom prehľade.

1. Meracie karty ISA/PCI
Kategória v sebe zahŕňa kombinované AD a DA meracie karty, V/V digitálne a releové karty, karty čítačov a časovačov v prevedení pre ISA alebo PCI zbernicu. K základným parametrom patrí 12/16-bit AD prevod, 12-bit DA prevod, vzorkovacia frekvencia od 100kHz na kartu, 8 až 32 analógových vstupov, 1 až 6 analógových výstupov, počty digitálnych I/O od 8 do 144 na kartu. Samozrejmosťou sú voľne dostupné ovládače, predprogramované knižnice a ukážkové programy pre najpoužívanejšie programovacie jazyky VB/VC++/Delphi a operačné systémy DOS/WIN/LINUX. Privedené signály z procesov sa pripájajú na svorkovnicové dosky s montážou na DIN lištu alebo dištančné stĺpiky. Vrcholom v tejto kategórii je séria DAQ-2000 a 2200. Ide o 4 a viac vstupové AD karty so vzorkovaním 2 až 20MHz. Vysoká prenosová rýchlosť je dosiahnutá technikou Scatter-gather bus mastering, ktorá prenáša údaje z I/O priamo do pamäte a späť bez zaťaženia CPU. V takomto prípade počet vzoriek závisí len od veľkosti operačnej pamäte.2. Priemyselné PC
Sú určené pre nasadenie v priemyselných prevádzkach, v prostrediach s vyššou prašnosťou a v tzv. mission-critical aplikáciách. Od klasických počítačových skríň sa líšia veľkosťou, mechanickým spracovaním, lepším EMG odtienením, výkonným chladením a priemyselným zdrojom s PFC. Prevedenie skriniek je štandardne pre 19” rack skrine s rôznou výškou alebo tzv.wall-mount. Skrinky sú určené pre priemyselné procesorové karty a pasívne ISA/PCI zbernice, ktoré sa používajú tam, kde sa vyžaduje 24-hod. bezporuchová prevádzka (riadenie technológie, servery, telekomunikácie), spoľahlivosť a dostupnosť náhradných dielov pri servise/upgrade napr. aj po 5 rokoch.
Výkon kariet sa pohybuje od Pentia až po P4/Xeon v dual prevedení. Problémy s kompatibilitou sú riešené striktnou orientáciou na Intel platformu s dlhodobo dostupnými komponentmi. Priemyselné zbernice sú nevyhnutnosťou pokiaľ potrebujeme rozširovať počet prídavných kariet. Pre panel/wallmount skrinky sú v prevedení ISA/PCI, PCISA alebo ISA/PCI s bridge-om. PCISA je priemyselným štandardom, kde na jednom konektore je vyvedená ISA aj PCI zbernica. Tento typ zbernice a príslušnú CPU kartu využijeme vtedy, keď sme limitovaní priestorom a potrebujeme použiť ISA aj PCI karty. Pokiaľ je potrebný počet PCI slotov viac ako 4 je nutné použiť zbernicu s tzv.bridge-om, ktorý umožňuje momentálne pripojiť 5 až 20 PCI kariet v jednom PC. Jeden zo slotov na pasívnej zbernici je vždy určený pre procesorovú kartu.
Rackové skrine sú reprezentované sériami RK-100(výška 1U),200(2U),400(4U) a 600(4U), wall-mount skrinky sériou RK-6xx(4/5/6/8 slot). Pre procesory PentiumMMX je určená MB séria NuPRO-5xx, pre Celerony/P3 s päticou socket370 NuPRO-7xx, pre Celerony/P4 s päticou socket478 NuPRO-8xx a pre procesory Xeon v dual zapojení NuPRO-9xx. Všetky karty obsahujú Watchdog timer ako ochranu pre „zamrznutím“ systému.
Uvedené série procesorových kariet sú vhodné pre tvorbu ISP a telekomunikačných servrov, vizualizačných systémov a riadiacich PC vo velínoch. Karty sú podporované pod OS DOS/Win/Linux/VxWorks/QNX.3. Riadenie motorov

Riadenie krokových a servo motorov je silnou stránkou firmy Adlink. Nie sú problémom 2/4 až 12-osové kontroléry pre PCI zbernicu. Pri maximálnej konfigurácii je možné jedným PC riadiť až 180-osú sústavu. DSP procesory zabezpečujú pulzné riadenie alebo distribuované riadenie cez SSCNET. Na určenie pozície a smeru sú použité 28 alebo 32-bit čítače. Po softvérovej stránke sú dostupné ovládače pre platformu Windows 95 až XP, ukážkové programy pre VB/VC++, knižnice pre ISaGRAF a LabVIEW. Pre rýchlu tvorbu grafického užívateľského prostredia je k dispozícii MotionCreator.
4. Moduly pre distribuovaný zber údajov

Táto oblasť je zastúpená V/V modulmi kompatibilnými s dobre známym ADAM/IDAM systémom. Základnou vlastnosťou je komunikácia po RS-485/422 linke, montáž na DIN lištu, rýchla tvorba komplexného systému a jednoduché programovanie. Začiatok reťazca je vždy reprezentovaný prevodníkom signálu z RS232 na RS422/485, ďalej repeaterom/zosilňovačom signálu na väčšie vzdialenosti, modulmi pre odporové snímače teploty a termočlánky, AD a DA modulmi, relé a digitálnymi I/O, čítačmi/časovačmi.
Momentálne azda najpoužívanejším je prevodník z USB na RS232/422/485 vhodný aj pre servisné účely (notebooky). Všetky moduly obsahujú Watchdog timer. Softvérová podpora, knižnice a príklady dostupné pre DOS/WIN/Linux.

5. Real-time I/O moduly

Oblasť distribuovaného zberu údajov dopĺňajú “soft real-time” HSL (High Speed Link) moduly. Ako pracujú? Na použitie HSL systému je potrebné akékoľvek PC s voľným PCI slotom a OS DOS/Win/Linux-om, v ktorom je inštalovaná HSL master karta (max. počet 16). Na ňu sa dá pripojiť 63 HSL slave modulov, pričom každý z nich môže obsahovať AD/DA, DI/DO alebo len DI a len DO. Napr. HSL-DI16DO16 obsahuje 16+16 DIO.
Každý HSL slave modul sa zapojí do HSL terminal base DIN modulu - ten je rovnaký pre všetky slave moduly a ako z názvu vyplýva montuje sa na DIN lištu. Jednotlivé slave moduly sú medzi sebou prepojené klasickým ethernet káblom CAT5. Nastavovanie/čítanie hodnôt robí programátor cez čítanie/zápis stavu SRAM pamäte na HSL master karte prostredníctvom pripravených DLL knižníc.
Systém je deterministický z hľadiska počtu modulov, pričom na obslúženie jedného modulu (16+16 alebo 32 I/O) potrebuje master 30μs. Pri maximálnej konfigurácii 16xHSL master v jednom PC so 16x63 HSL modulmi sme schopní vytvoriť systém s 32256 I/O portami. Aby sme ich mali všetky pod kontrolou, k tomu nám poslúžia ovládače s knižnicami a ukážkové programy pod OS DOS/Win/Linux.

6. Analóg/Digital video grabbery

Snímanie signálu z analógových a digitálnych kamier v reálnom čase a 32 alebo 64-bitová architektúra to sú základné parametre video-grabberov Angelo/Picolo/Domino a Grablink. Rozlíšovacia schopnosť sa pohybuje od 768x576 až po 4096x7096 bodov, takže nie je problém robiť napr. sledovanie výstupnej kontroly pri SMT montáži. Karty dovoľujú pripojiť všetky najpoužívanejšie formáty vstupného signálu PAL/NTSC/CCIR/EIA.
DMA prenos a 64-bitová architektúra je základom pre spracovanie napr. štyroch vstupných signálov v reálnom čase. Softvérová podpora je pre operačné systémy Windows s nástrojom pre analýzu obrazu eVision (OCR,OCV, BARcode, Matrix,...).
Súbory na stiahnutie:
atp-1-2006_Adlink.pdf  (275 kB)
HOME | PRODUKTY | O NÁS | NAŠE PRODUKTY | SLUŽBY | RIEŠENIA | KATALÓGY | PODPORA | SÚBORY | VÝPREDAJ | DODÁVATELIA | KONTAKT | AKTUALITY
2001-2024 Q-PRODUCTS, všetky práva vyhradené